หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลื่นยักษ์ซัดนักข่าวที่จีน

ข่าวและเหตุการณ์
20K views

คลื่นยักษ์ซัดนักข่าวที่จีน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด