หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ชาวบ้านบางบัวทองลอยคอรับเสด็จ สมเด็จพระบรมฯ ทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยพระราชทานถุงยังชีพ

ข่าวและเหตุการณ์
11K views

ภาพความประทับใจ ชาวบ้านอำเภอบางบัวทองลอยคอรับเสด็จ สมเด็จพระบรมฯ ทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยพระราชทานถุงยังชีพ

สมเด็จพระบรมฯ ทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย อ.บางบัวทอง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 26 ตุลาคม 2554 เวลา 14.25 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรและผู้ประสบอุทกภัย บริเวณปั้ม ปตท. สี่แยกบางพลู อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยทรงฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีพื้นที่ประสบภัย 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง, อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย และอำเภอไทรน้อย รวม 50 ตำบล 361 หมู่บ้าน 32 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 623,789 คน มีผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต 3 ราย และจมน้ำ 3 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ตลอดจนสิ่งสาธารณะประโยชน์

ในการนี้ทอดพระเนตรภายในศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นชั่วคราวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจบางบัวทองไปตั้งจุดรับแจ้งเหตุชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โอกาสนี้ทรงเยี่ยมครัวพระราชทานในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปจัดตั้งโรงครัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เพื่อประกอบอาหารสดเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอบางบัวทอง วันละ 2,000 กล่อง โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินบริจาคผ่านกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ

พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ที่ไปบริการรักษาแก่ผู้ประสบภัย ที่เจ็บป่วยโดยแพทย์ พยาบาลจาก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผู้มารับบริการกว่า 200 คน

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่โครงการ สายใยรักแห่งครอบครัว สู่แม่-ลูก เพื่อผู้ประสบภัย โดยมีทีมแพทย์ไปให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับแม่และเด็ก รวมทั้งจัดมุมกิจกรรมของเล่นสำหรับเด็ก มุมวาดเขียนระบายสี เพื่อผ่อนคลาย อีกทั้งจัดตั้งโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สู่สัตว์ เพื่อผู้ประสบภัย โดยทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ไปบริการรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วย พร้อมทั้งจัดอาหารเม็ดสำหรับสุนัขและแมว

จากนั้นพระราชทานถุงยังชีพและเสื้อชูชีพ แก่ผู้แทนชุมชนในเขตอำเภอบางบัวทอง จำนวน 800 ถุง พร้อมทั้งได้พระราชทานขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเพื่อต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอบางบัวทอง มีข้อน่าห่วงใย เนื่องจากมีน้ำท่วมขังระดับสูง ทางอำเภอได้จัดพื้นที่รองรับผู้อพยพไว้ 188 จุด ประชาชนบางส่วนไม่ยอมอพยพออกจากบ้าน เนื่องจากห่วงทรัพย์สิน ขาดรถยนต์เพื่อขนอาหารและน้ำ เข้าไปแจกจ่าย อีกทั้งยังมีจระเข้เลี้ยงที่หลุดออกมาสร้างความหวาดกลัวให้แก่ราษฎร-เสร็จแล้ว ประทับรถ จีเอ็มซี. พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปตามถนนสายบางกรวย-ไทรน้อย เพื่อประทับเรือท้องแบน ไปทรงเยี่ยมราษฎร ซึ่งอพยพไปอยู่ ณ วัดละหาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

(krobkruakao.com/ข่าวพระราชสำนัก)

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด