หมวด

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2554

ข่าวและเหตุการณ์
2.3K views

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด