หมวด

หุ่นยนต์ร้องเต้นพูด 9 ภาษา

ข่าวและเหตุการณ์
405 views

บริษัทฝรั่งเศสผลิตหุ่นยนต์เพื่อใช้เป็นเพื่อนกับคน สามารถร้องเพลง เต้น ถ่ายรูป และพูดได้ 9 ภาษา นับเป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ที่ฉลาดที่สุดในโลก

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด