หมวด

อยากให้ทุกคนได้ดู ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ดู

ข่าวและเหตุการณ์
14K views

อยากให้ทุกคนได้ดู ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ดู ทุกคนจงอย่าคิดว่าไม่มีอะไร ไม่เป็นไร ความไม่ประมาท มีสติสำคัญที่สุด หากมีอะไรผิดพลาดไม่ใช่แค่ตัวเราเท่านั้น คนอื่นที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะโดนในการกระทำของเราไปด้วย และปาบนั้นก็จะอยู่คู่เราไปตลอดชีวิต

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด