หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

งูสามเหลี่ยมกินงูจงอาง คลิปงูกินงู โหรชี้เกิดอาเพศ

ข่าวและเหตุการณ์
1.8K views

งูสามเหลี่ยมกินงูจงอาง คลิปงูกินงู โหรชี้เกิดอาเพศ ชาวบ้านกาฬสินธุ์พบ งูสามเหลี่ยมกินงูจงอาง ด้านโหรดัง ทำนายว่าคนผู้น้อยล้มผู้ใหญ่ที่ไม่มีคุณธรรม และอาจเกิดอาเพศได้

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด