หมวด

อึ้ง! สุดบรรยาย ผ่านภพ- วาดรูปในหลวง Thailand's Got Talent Season2 1 July 2012

ข่าวและเหตุการณ์
18K views

อึ้ง! สุดบรรยาย ผ่านภพ-วาดรูปในหลวง Thailand's Got Talent Season2 1 July 2012 ทิ่น ผ่านภพ เฉลิมบัวทิพย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - โดยร้องเพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย พร้อมวาดรูปในหลวง โดยใช้หัวเชื่อมแก๊สในการวาด

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด