หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

น้ำแข็งกว่า 7.4 ลกบาศก์ กิโลเมตร เคลื่อนตัวและพังทลายลงในมหาสมุทรกรีนแลนด์

ข่าวและเหตุการณ์
3.3K views

น้ำแข็งกว่า 7.4 ลกบาศก์ กิโลเมตร และพังทลายลงในมหาสมุทรกรีนแลนด์

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด