หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ปฎิบัติการฝ่าดงกระสุนช่วยชีวิตทหารอัฟกานิสถานบาดเจ็บในการรบ

ข่าวและเหตุการณ์
20K views

ปฎิบัติการฝ่าดงกระสุนช่วยชีวิตทหารอัฟกานิสถานบาดเจ็บในการรบ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด