หมวด

เจ้าโลลองครองสถิติ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ! จระเข้ยักษ์น้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลก 6.17 เมตร เสียชี…

ข่าวและเหตุการณ์
29K views

เจ้าโลลอ งครองสถิติ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ! จระเข้ยักษ์น้ำเค็มฟิลิปปินที่ใหญ่ที่สุดในโลก 6.17 เมตร เสียชีวิตแล้ว

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด