หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ไฟไหม้ในหูเป่ยตาย 11 เจ็บ50

ข่าวและเหตุการณ์
280 views

CCTV News: Hubei Xiangyang fire has caused 11 deaths and 50 injuries] reporters get the latest news from Xiangyang Municipal Propaganda Department, the fire caused a total of 11 people were killed and 50 injured. (CCTV reporter Liu Feng)

CCTV News: Hubei Xiangyang Hotel fire has caused five deaths and 56 injuries] around 6:00 this morning, Hubei Xiangyang City Fancheng is forward East Road King City Garden Hotel the event of a fire, a total of 61 people were injured, five of them in the treatment of unfortunate deaths. It is reported that the fire was kindled from the cafe on the first floor, spread throughout the hotel. 42 guests 50 rooms of the hotel that night. The cause of the fire is under investigation. (CCTV reporter Liu Feng)

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด