หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ข่าวและเหตุการณ์
464 views

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล และบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี และเป็นวันสำคัญของเกษตรกร เนื่องจากเป็นวันเริ่มต้นของการไถหว่าน โดยเมื่อพระยาแรกนา เจิมพระโค และคันไถ แล้วทำการไถดะ 3 รอบ, ไถแปร 3 รอบ และหว่านเมล็ดข้าวในลานแรกนา ก่อนจะไถกลบอีก 3 รอบเพื่อกลบเมล็ดพันธุ์แล้ว ได้มีการนำของกิน 7 สิ่งตั้งเลี้ยงพระโค ซึ่งผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งซึ่งพระยาแรกนา ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้ผ้าผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า "น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่" ส่วนผลการเสี่ยงของกิน พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า "น้ำท่า จะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหารมังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี"

และภายหลังจากเสร็จพระราชพิธี เหล่าเกษตรกรจำนวนมากที่มาร่วมในพิธี ได้เข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาหว่านไว้ในลานแรกนา เพื่อนำไปผสมกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะใช้ไถหว่านในที่นาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคล

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด