หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สารพัดม๊อบ

ข่าวและเหตุการณ์
324 views

กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม รวมถึงกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมนุมปิดล้อมทำเนียบฯ ทวงถามคำตอบจากรัฐบาลหลังยื่นข้อเรียกร้องไปก่อนหน้านี้

ตั้ั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ ตัวแทนสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ หรือ อปท. ทั้งจาก สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย รวมตัวกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล โดยเข้าพบกับ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการการเงินการคลังฯ ของคณะกรรมการกระจายอำนาจ เพื่อยื่น 4 ข้อเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา ทั้งการจัดตั้งสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยให้คงสภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 4 รูปแบบเช่นเดิม ได้แก่ อบจ. เทศบาล อบต. และรูปแบบพิเศษ รวมทั้งให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นทุกปี จนให้ได้สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐบาล ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และให้รัฐบาลมีระบบการประกันรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท

โดยนายวราเทพ เห็นว่า ข้อเรียกร้องที่ให้รัฐบาลจัดสรรรายได้ให้กับองค์กรท้องถิ่น ประจำปี 2557 เพิ่มจากเดิมร้อยละ 27.28 เป็นร้อยละ 30 ต่อรายได้ของรัฐบาลนั้น ทำได้ยากเพราะเป็นงบประมาณในวงกว้าง รวมถึงอำนาจในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วย โดยระบุว่าจะนำข้อเรียกร้องเข้าที่ประชุม ครม.เพื่อแจ้งผลสรุปให้กับตัวแทนทั้ง 3 สมาคมต่อไป เชื่อว่าน่าจะได้ข้อยุติ

ด้านแกนนำองค์กรท้องถิ่น ระบุว่าหลังยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อให้รัฐบาลแล้ว ทางแกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณลานพระรูปทรงม้า จะรอฟังผลการประชุม ครม.ก่อนสลายการชุมนุมเที่ยงวันนี้ และจะมาทวงถามความคืบหน้าอีกครั้ง วันที่ 28 พ.ค.นี้

ด้านกลุ่มชาวบ้านขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ ยืนยันจะปักหลักรอฟังคำตอบจากรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหา โดยคาดว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ เป็นเพียงการรายงานผลความคืบหน้าข้อเรียกร้องเร่งด่วน 4 เรื่อง แต่ยังไม่มีข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ส่วนการหารือระหว่างตัวแทน พีมูฟ กับ อนุกรรมการที่แก้ไขปัญหา จะกำหนดประเด็นโฉนดชุมชน เข้าสู่ที่ประชุมในวันที่ 20 พ.ค.นี้ และพีมูฟจะประชุมใหญ่ถึงการแก้ไขปัญหาใหญ่ ในวันที่ 27 พ.ค.นี้

สำหรับวาระการประชุม ครม.วันนี้(14 พ.ค.) ที่น่าสนใจ อาทิ กกต. เสนอให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ส.ส.กทม. เขต 12 ดอนเมือง แทนนายการุณ โหสกุล โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. เปิดรับสมัครวันที่ 28 พ.ค. -1 มิ.ย. และกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 9 มิ.ย. พร้อมขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งประมาณ 10 ล้านบาท

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด