หมวด

คน 1300 คนในดามัสกัส โดนฆ่าด้วยอาวุธเคมี

ข่าวและเหตุการณ์
872 views

......

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด