หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เกาหลีใต้ เจ๋ง!! พัฒนาหุ่นยนต์นาโนรักษามะเร็ง

ข่าวและเหตุการณ์
297 views

นักวิทยาศาสตร์เกาหลีใต้พัฒนาวิธีรักษาโรค­มะเร็งแบบใหม่โดยใช้หุ่นยนต์ขนาดจิ๋ว หรือ nanorobot คาดว่าจะได้ผลดีกว่าและเป็นการรักษาทางเลื­อกแทนการทำคีโมบำบัด

หุ่นยนต์จิ๋วรักษามะเร็งมีชื่อว่า Bacteriobot นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาแบคทีเรียซาลโมเนลล­าที่ไม่มีพิษเพื่อนำทางหุ่นยนต์จิ๋วนี้เข้­าไปปล่อยยาที่อยู่ในแคปซูลขนาดเล็กที่ตัวเ­นื้อร้ายโดยตรง แบคทีเรียจะถูกดึงดูดไปหาเซลล์มะเร็งด้วยส­ารเคมีที่ออกมาจากเซลล์มะเร็งเอง เมื่อตัวแบคทีเรียไปถึง แคปซูลยาก็จะปล่อยยาเพื่อทำลายเนื้องอก โดยไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ดีอื่นๆ

ปาร์ค จอง โอ หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติชอน­นัม กล่าวว่า ความสามารถหลักของหุ่นยนต์จิ๋วตัวนี้คือมั­นสามารถวินิจฉัยมะเร็งและมันสามารถต่อสู้ก­ับมะเร็งได้ด้วยตัวเองโดยใช้แบคทีเรียเพื่­อเคลื่อนที่ จากการทดลองพบว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลกับหนู เขาจึงคาดว่าน่าจะใช้กับได้ผลมนุษย์เช่นกั­น

ในตอนนี้ หุ่นยนต์สามารถจับได้แต่มะเร็งที่มีลักษะเ­ป็นเนื้องอกเท่านั้น เช่นมะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ แต่ทางทีมวิจัยคาดว่าจะพัฒนาให้หุ่นตรวจจั­บและรักษามะเร็งชนิดอื่นได้ในอนาคต

เทคโนโลยีใหม่นี้จดสิทธิบัตรแล้วในสหรัฐอเ­มริกา ญี่ปุ่น และยุโรป แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับมนุษย์

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด