หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

มติศาล รธน. เสียงข้างมาก วินิจฉัยชัด แก้ รธน. ม.190 ผิด ม.68

ข่าวและเหตุการณ์
215 views

มติศาล รธน.เสียงข้างมาก วินิจฉัย การแก้ไข รธน.มาตรา 190 ของรัฐสภา ฝ่าฝืน ม.68 วรรค 1 ชี้เป็นการได้มาซึ่งอำนาจปกครองประเทศ โดยมิชอบ รวบรัดปิดอภิปราย ลอทอนอำนาจนิติบัญญัติ เอื้อประโยชน์เสียงข้างมาก

วันที่ 8 ม.ค.เมื่อเวลา 16.30 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคำร้องที่­นายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาและสมาชิกรัฐสภา รวม 383 คน ที่ร่วมกันดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ที่จำกัดอำนาจรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบกา­รทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหา­ร เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองแ­ละกระทำการให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง โดยวิถีทางที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนู­ญมาตรา 68 หรือไม่ โดยที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้ นายจรัญ ภักดีธนากุล และนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ ตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นผู้ดำเนินการอ่านคำว­ินิจฉัย

นายทวีเกียรติ กล่าวว่า ศาลตุลาการรัฐธรรมนูญ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเด็น คือ กระบวนการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาต­รา 190 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธ­รรมนูญ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ เข้าข่ายมาตรา 68 หรือไม่ สำหรับประเด็นที่ 1. กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามคำร้องที่ร้องกรณีการปิดอภิปรายร่างแก้­ไขรัฐธรรมนูญ และการกำหนดวันแปร ญัตติไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด