หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

8-1-57นิสิตพระจอมเกล้าโต้อ.ปฏิรูปกปปส2/2

ข่าวและเหตุการณ์
1.9K views

8-1-57 นศ.พระจอมเกล้า VS อาจารย์ พระจอมเกล้า นักศึกษาโต้อาจารย์ กลางงานเสวนาแนวทาง กลางงานเสวนาแนวทางปฏิรูปของ กปปส เมื่อเวลา 16.40 น.ของวันที่ 8 ม.ค. 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 3 อาคาร12 คณะวิศวะ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ­ัง ได้มีการจัดเสวนาหัวข้อ "ลูกพระจอม กับการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย" ที่จัดขึ้นโดย ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี รองคณบดี คณะ วิศวะ ของลาดกระบังเอง ผลสรุปไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่หวัง มีผู้ร่วมรับฟัง ราวๆ 40 คน และส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มาพร้อมความสงสัยใน­แนวทางของ กปปส และ การเคลื่อนไหวของตัวอาจารย์ที่ใช้สถาบันพร­ะจอมเกล้าในการแสดงออก จนเป็นที่ถกเถียงเป็นระยะๆ จากฟากฝั่ง นศ. ที่คิดต่าง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด