หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

นี่คือเหตุผลที่ทำไมคนไทยต้องเท่ากัน.mp4

ข่าวและเหตุการณ์
196 views

นี่คือเหตุผลที่ทำไมคนไทยต้องเท่ากัน จดหมายจากทุ่งนา ของนางธนาวรรณ และคนในวังกรด พิจิตร ส่งถึง รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ ให้กำลังใจสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย วอนท่านผู้เจริญเคารพสิทธิ์ชาวบ้าน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย ได้เผยแพร่คลิป นี่คือเหตุผลที่ทำไมคนไทยต้องเท่ากัน ผ่านทางยูทูบ เล่าถึงจดหมายจาก นางธนาวรรณ และคนในวังกรด พิจิตร ซึ่งส่งมาถึง รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ และสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) เพื่อชื่นชมในอุดมการณ์ที่มั่นคงในหลักประชาธิปไตยและให้กำลังใจการทำงานของ สปป. พร้อมฝากถึง กปปส. และนักวิชาการบางคนที่มองว่า ระบบเลือกตั้ง 1 สิทธิ์ 1 เสียง ใช้กับประเทศไทยไม่ได้ หรือคนที่ดูถูกเสียงจากคนต่างจังหวัด มองว่าเสียงจากชาวบ้านและคนเมืองไม่เท่ากัน ว่าชาวบ้านก็มีหัวใจ มีสติรู้จักคิด อย่าเหยียดกัน แนะนักวิชาการและนักการเมือง ปฏิรูปตัวเองก่อนเปลี่ยนอย่างอื่น ดังนี้ เขียนที่ทุ่งนาตำบลวังกรด จังหวัดพิจิตร วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กราบเรียนท่าน ศ.เกษียร และคณะ สปป. ด้วยความเคารพยิ่งนัก พวกฉันมีความสุขใจมาก น้ำตาร่วงเลยเมื่อรู้ว่าคณะ สปป. และท่านร่วมกันยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย ได้ทำหน้าที่อย่างดี ที่ตั้งมั่นในความเป็นผู้มีความรู้ เป็นกลาง มีเหตุ มีผล เพื่อคนรุ่นต่อ ๆไปได้รู้จักที่จะคิดก่อนทำ รู้จักวางตนในสถานการณ์ให้เหมาะสมกับความเป็นนักวิชาการ พวกฉันไม่มีเฟซบุ๊ก มือถือ หรือเครื่องมืออื่นใดที่จะติดต่อเพื่อเป็นกำลังใจคณะของท่าน นอกจากเขียนมาจากสมองและหัวใจ อยากดไลค์ให้คณะ ส.ป.ป. และท่านกันทั้งหมู่บ้านกันเลยนะ ถึงพวกฉันจะเป็นชาวบ้าน บ้านนอกต่างจังหวัดแต่ก็มีหัวใจ มี 1 สิทธิ์ 1 เสียง และมีสติ รู้จักคิด กรุณาอย่าเหยียดกันเลย พวกฉันอยากบอกว่าถ้าไม่มีพวกเราปลูกข้าว ปลูกผัก ท่านผู้เจริญจะกินอะไร หรือนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายสุรพล นิติไกรพจน์ นางเสรี วงศ์มณฑา จะกินหญ้า กินหมา ท่านเหล่านี้คงลืมไปหรือไม่ได้มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ที่ทั่วทั้งโลกบอกว่าเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้พวกฉันจึงสุดแสนจะนับถือในอุดมการณ์ที่ยืนยันมั่นคงในหลักการประชาธิปไตยที่คณะ สปป. และท่านดำรงไว้ จึงขอเป็นกำลังใจ กำลังเสียง หรืออื่น ๆ เพื่อช่วยคณะของท่านที่ช่วยกันรักษาประชาธิปไตยให้อยู่ตลอดไป ส่วนเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ปฏิรูป ให้เข้ากับพวกเรา สิ่งเหล่านี้ควรใช้เวลาทำความเข้าใจ การเปลี่ยนปรับปรุงตัวบุคคล สำคัญกว่าเปลี่ยนสิ่งอื่น ท่านผู้มีความรู้เป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิรูปตนเองก่อน ก่อนจะไปเปลี่ยนอย่างอื่น ที่เขียนมาก็เพราะเห็นด้วยอย่างยิ่งกับความมั่นคงในหลักประชาธิปไตยที่ถูกต้องเหมาะสมของคณะของท่าน ขอบรรดานักวิชาการผู้มีมันสมอง มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งหลายได้มีที่รวมกัน ได้มากขึ้น ให้มากขึ้น เจริญขึ้น มีคุณค่ามากขึ้น มีเกียรติมากขึ้น ไม่มาแถข้าง ๆ คู ๆ พยายามหารูช่องของกฎหมายไหลออกกินอาจม หาเหตุ หาผล หาหลักเกณฑ์หลักการอะไรไม่ได้ จึงขอนับถือในการออกมาของท่านทั้งคณะ สปป. ด้วยความเคารพยิ่งนัก นางธนาวรรณ และคนในวังกรด พิจิตร

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด