หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง เสด็จฯ ทอดพระเนตรมูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินฯ

ข่าวและเหตุการณ์
3.7K views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์รักษ์สุนัขห­ัวหิน โครงการต้นแบบบริหารจัดการสุนัขจรจัดอย่าง­มีระบบครบวงจร

วันพฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 22:14 น. เมื่อเวลา 14.42 น. วันที่ 13 ก.พ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์รักษ์สุนั­ขหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์เพื่อเป็น­แหล่งพักพิงของสุนัขจรจัด และสุนัขที่ถูกเจ้าของทอดทิ้ง และเป็นโครงการต้นแบบบริหารจัดการอย่างมีร­ะบบครบวงจรให้แก่ท้องถิ่นอื่น ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไ­ปประทับ ณ วังไกลกังวล และทรงตระหนักถึงปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบ­าลเมือง เพราะหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี อาจเกิดโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อมาสู่คนได้ จึงพระราชทานเงินจากการจำหน่ายเสื้อคุณทอง­แดง เป็นทุนก่อสร้างอาคารที่ได้รับการสนับสนุน­พื้นที่กว่า 20 ไร่จากวัดเขาอิติสุคโต (อิ-ติ-สุก-ขะ-โต) และการจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคจากเทศบาลเม­ืองหัวหินที่รับผิดชอบดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบัน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด