หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

28-3-57 ผู้พันเสริฟ์KFCด้วยตัวเอง ประเทศไทย

ข่าวและเหตุการณ์
359 views

การบริการ คือ สิ่งที่ดีที่สุดในโลก ที่เรามอบให้กับลูกค้าได้มาตลอด 30 ปี 30 ปี เคเอฟซี ประเทศไทย ผู้พันแซนเดอร์

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด