หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

กราฟฟิคเส้นทางการบินมุ่งสู้บราซิลช่วงบอลโลก

ข่าวและเหตุการณ์
156 views

Wondering where people are traveling from to cheer on their World Cup team in Brazil? Check out this visualization that displays Facebook check-ins around the 12 World Cup host cities in Brazil by people who live outside of the country. Each arc represents 20 people from their home city (in blue), checking in to one of the World Cup cities (in red). The size of the circles are proportional to the total number of people who have checked in to a World Cup host city.

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด