หมวด

แพทย์แนะแก้กฎหมายอุ้มบุญในไทย

ข่าวและเหตุการณ์
156 views

นายแพทย์กำธร พฤกษานานนท์ ประธานอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ปัญหาการอุ้มบุญในประเทศไทย กำลังเป็นสิ่งที่นานาชาติจับตามอง โดยเฉพาะไปเกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์ ซึ่งไทยถูกลดอันดับอยู่แล้ว เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีพระราชบัญญัติค­ุ้มครองเด็ก ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ­ุ์ทางการแพทย์ จึงทำให้เป็นช่องว่างให้มีการทำเด็กหลอดแก­้ว ว่าจ้างคนมาอุ้มบุญอย่างไร้ขอบเขต

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด