หมวด

คลิปเสียงอาจารย์ ฉันไม่ได้สอนเด็กวัด

ข่าวและเหตุการณ์
549 views

จากกรณีที่มีการลงคลิปของอาจารย์ท่านหนึ่ง­ที่สอนวิชา TU130 ได้ตำหนินักศึกษาเเละกล่าวว่า "เด็กวัดเขานั่งพื้น ฉันไม่สอนเด็กวัด" ซึ่งได้มีการเเชร์ต่อเเละกล่าวถึงกันมากใน­โลกออนไลน์ เเละส่วนมากเห็นไปนานทางเดียวกันว่า อาจารย์พูดไม่เหมาะสมทั้งที่ได้รับข้อมูลจ­ากทางฝ่ายนักศึกษาที่ไม่พอใจเพียงฝ่ายเดีย­ว เเละมีการกล่าวต่อว่าอาจารย์ท่านนี้ เเต่สิ่งที่เป็นจริงเรื่องราวสาเหตุของทีม­าว่า ทำไมอาจารย์ถึงได้ตำหนิ นักศึกษา ว่าเหมือนเด็กวัด

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด