หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

อธิการฯม.สวนสุนันทาแถลง!เสียใจรุ่นพี่รับน้องแรง

ข่าวและเหตุการณ์
656 views

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แถลงข่าวกรณี น.ศ.ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับน้อง ด้วยการ หยดน้ำตาเทียนใส่แขน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด