หมวด

"ฉัตรชัย" แถลงกรณี "ยางพารา" ก่อนถกภาคเอกชน

ข่าวและเหตุการณ์
328 views

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงก่อนการหารือกับตัวแทนภาคเอกชนที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด