หมวด

ทิ้งขยะส่งกลิ่นเหม็นที่ชุมพร.mp4

ข่าวและเหตุการณ์
185 views

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ได้รับเรื่องจากชาวบ้าน ว่าบริเวณพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 4099 ตำบลวังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร เลยจันทร์สว่างรีสร์อท เยื้องๆ กับหมู่บ้านอุ่นใจ ตรงบริเวณช่วงโค้งจะมีขยะจำนวนมากทิ้งเกลื่อนอยู่ ทั้งเปลือกผลไม้ ถุงพลาสติก และขยะอันตราย ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วและดูไม่น่ามอง ชาวบ้านพื้นที่วังตะกอได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร จึงได้ประสานงานไปยัง คุณประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ สำนักงานเทศบาลตำบลวังตะกอ ล่าสุดทางเทศบาลวังตะกอ นำป้ายที่เขียนข้อความ “ที่ทิ้งขยะของคนมักง่าย” ไปติดตั้งตั้งเพื่อก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดี แต่ก็ยังมีผู้นำมาทิ้งอีก จึงอยากฝากไปยังผู้ที่พบเห็นการนำขยะมาทิ้งในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ให้รีบมายังเทศบาลตำบลวังตะกอ เบอร์โทรศัพท์ 077-653062

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด