หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ปริศนา กัมพูสิริ ความภักดีแห่งศรัทธา

ข่าวและเหตุการณ์
7.9K views

แม้ดิฉันเองอาจไม่ทันในยุคที่พระองค์ได้ออกไปทรงงานหนักตามถิ่นทุรกันดารต่างๆ แต่ก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวพระองค์ท่านมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กๆ ทั้งจากคนรอบข้าง จากครอบครัว จากครูอาจารย์ ทุกท่านเล่าถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ท่าน จนทำให้ฉันรับรู้ได้ว่าในหลวงของเราทรงทำงานหนักและเหนื่อยเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ยากที่จะหากษัตริย์จากที่ไหนเหมือน เล่นวิดีโอ

Credit Facebook ความภักดีแห่งศรัทธา "With Faith and loyalty to His Majesty"

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด