หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ทูน หิรัญทรัพย์ ความภักดีแห่งศรัทธา

ข่าวและเหตุการณ์
15K views

“ผมประทับใจในพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า ‘จงปิดทองหลังพระ ไม่อย่างนั้นพระจะเป็นพระที่ไม่สมบูรณ์’ ได้ยินแล้วทำให้ผมทึ่งในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงคิดได้ถึงเพียงนี้ ผมเองก็ได้น้อมนำแนวทางนี้มาใช้ในชีวิตอยู่เสมอครับ”

Credit facebook ความภักดีแห่งศรัทธา "With Faith and loyalty to His Majesty

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด