หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ความภักดีแห่งศรัทธา

ข่าวและเหตุการณ์
16K views

คุณชโลทร ศิวารัตน์ บรรณาธิการบริหาร MiX MAGAZINE บริษัทมิตรมายา มีความประสงค์จัดทำหนังสือเพื่อเทิดพระเกี­ยรติ์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อ ความภักดีแห่งศรัทธา และแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามแ­ละพระอัจฉริยภาพอันหาที่เปรียบมิได้ของพระ­องค์ท่าน ผ่านผลงานศิลปะภาพวาดของศิลปิน คุณชูศักดิ์ วิษณุคำรณ จำนวน 99 ภาพ

Credit https://www.youtube.com/watch?v=9AD96roCJ3g

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด