หมวด

มีกฎอย่างนี้ด้วยหรือ

ข่าวและเหตุการณ์
113 views

ฟาดเต็มเหนี่ยว ทุกสิ้นเดือน กฎคือ ห้ามขาด ทำวัตร เช้า-เย็น บิณฑบาตร เกิน 5 ครั้ง ลา 2 ครั้ง เท่ากับขาด 1 ครั้ง ขาดเกิน5ครั้งขึ้นไป โดนตี สมมุติว่า ขาด 6 ครั้ง ก็โดนตี 1 ที ฟาดเต็มเหนี่ยว — ที่ วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) จ.#กำแพงเพชร

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด