หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ยอมเสียเวลาซัก8นาที เพื่อดูเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของ'ในหลวง'

ข่าวและเหตุการณ์
2.8K views

ยอมเสียเวลาซัก8นาที เพื่อดูเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของ'ในหลวง'

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด