หมวด

โครงการร่วมด้วยช่วยภัยหนาว ปี 2557 ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ข่าวและเหตุการณ์
4.1K views

กิจกรรมมอบความอบอุ่นแก่ผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการร่วมด้วยช่วยภัยหนาว ปีที่ 18 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด จัดโครงการร่วมด้วยช่วยภัยหนาว ปี 2557 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ตามนโยบายความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทย โดยการแบ่งปัน ช่วยเหลือ และรับผิดชอบต่อสังคมไทย วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ได้เดินทางนำผ้าห่มไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ 15 หมู่บ้านของ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2,000 ผืน พร้อมด้วยห้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด มอบให้กับโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด