หมวด

สาลินี-สุพจน์ ให้สัมภาษณ์ ความคืบหน้าการแก้ไข NPLs และการเร่งรัดคดีความ (19/01/58)

ข่าวและเหตุการณ์
165 views

สาลินี-สุพจน์ ให้สัมภาษณ์ ความคืบหน้าการแก้ไข NPLs และการเร่งรัดคดีความ การปล่อยสินเชื่อที่เสียหาย-การลงทุนที่เสียหาย ที่จำเป็นต้องมีการฟ้องร้องคดีกับศาล (19/01/58)

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด