หมวด

กมธ.ยกร่าง ถกร่าง รธน.รายมาตราว่าด้วยเรื่องนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (19/01/58)

ข่าวและเหตุการณ์
115 views

กมธ.ยกร่าง ถกร่าง รธน.รายมาตราว่าด้วยเรื่องนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (19/01/58)

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด