หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วโทรมหนัก นักท่องเที่ยววอนหน่วยงานเข้าดูแล

ข่าวและเหตุการณ์
394 views

โบราณสถานเก่าแก่หลายต่อหลายแห่งนับเป็นสถานที่สำคัญที่มีคุณค่าแก่คนรุ่นหลัง แต่ปัจจุบัน มีบางแห่งที่ถูกปล่อยทิ้งไว้จนมีสภาพเสื่อมโทรม เช่นเดียวกับที่วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงราย ฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลด้วย

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจาก ตัวแทนสมาชิกชมรมปั่นจักรยาน จ.เชียงราย ว่า วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว มีสภาพเสื่อมโทรมไปมาก ทั้งรอยร้าวในอาคารหลายแห่งจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อกลางปี 2557 การเดินทางเข้าถึงลำบากเพราะถนนคับแคบ คดเคี้ยวและสูงชัน ยิ่งช่วงหน้าฝนจุดทางขึ้นจะมีดินสไลด์ สร้างอันตรายแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา  โดยประวัติวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วถูกสร้างขึ้นในสมัยหลังพุทธกาลราว 1,000 กว่าปี มีตำนานเรื่องแมงสี่หูห้าตา และควายเผือกแก้วเขาแสงในเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า ตัววัดอยู่บนดอยกลางเมืองเชียงราย มีจุดชมวิวสวยงามมองเห็นบรรยากาศของเมืองเชียงรายได้ทั่ว ทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุในวันเพ็ญเดือน 8 ตรงกับวันวิสาชบูชา เบื้องต้นทางวัดเคยทำหนังสือร้องไปยังท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และล่าสุดทำหนังสือไปยัง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเชียงราย แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดำเนินการใดๆ 

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจึงขอฝากเรื่องนี้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด