หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ภัยแล้งหนัก คนเมืองคอนขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้.mp4

ข่าวและเหตุการณ์
381 views

เข้าสู่หน้าร้อนทีไร ประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ เช่นเดียวกับชาวเมืองนครศรีธรรมราชที่แจ้งผ่านศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน ว่าน้ำประปาไม่ไหลมานานกว่า 10 วัน ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากและเกิดขึ้นประจำทุกปี อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลจัดการอย่างยั่งยืน ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากคุณอภิโชติ วัฒนะประเสริฐกุล ชาวตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช อาศัยอยู่บริเวณตลาดศาลามีชัย ซึ่งแจ้งว่ามีชาวบ้านประมาณ 150 ครัวเรือน ไม่มีน้ำประปาใช้เนื่องจากภาวะภัยแล้ง น้ำประปาขาดแคลนมาประมาณ 10 วัน จะไหลบ้างในช่วงกลางคืน แต่ไหลแบบกระะปริบกระปรอย ซึ่งเป็นแบบนี้ประจำทุกช่วงหน้าร้อนของทุกปี อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วย ทางทีมศูนย์ฯ จึงประสานไปยังกองประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีคุณนฤมล สุขปลั่ง เจ้าหน้าที่งานมาตรวัดน้ำ รับเรื่องและแจ้งว่า ขณะนี้ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการจัดน้ำไปแจกให้ประชาชนเป็นจุดๆ โดยจุดที่ใกล้กับชุมชนตลาดศาลามีชัย คือ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ให้ชาวบ้านเตรียมภาชนะรองรับไปรับบริการน้ำได้ ทั้งนี้สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แจ้งจำกัดเวลาในการให้บริการน้ำประปา ซึ่งจะเปิดจ่ายน้ำประปาเป็นเวลา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป ช่วงเช้า เวลา 06.00 น. – 09.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.30 น. – 18.30 น. สอบถามรายละเอียดสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร. 075-342880 ต่อ120 และ 121

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด