หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สู้ภัยแล้งด้วยฝายมีชีวิต คืนชีวิตให้ชุมชน

ข่าวและเหตุการณ์
198 views

เมื่อเข้าช่วงฤดูร้อน หลายพื้นที่ในหลายจังหวัดต้องเผชิญหน้ากับปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ การสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันได้ลงพื้นที่และร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน จากการลงพื้นที่ของศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบคุณศิริพร เนาวาสน์ ผู้นำทำฝายสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด ทำให้ทราบว่าฝายมีชีวิตเกิดจากชาวบ้านร่วมคิดร่วมปรึกษาก่อนนำโครงการเสนอ พ.อ.นพดล แทนขำ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 ซึ่งเห็นด้วย มอบหมายให้ ร.อ.ยศเยี่ยม ศรมณี หัวหน้าชุดดำเนินการ และ จ.ส.ต.ปรารถนา สิริเกตุ ผู้ควบคุมดูแลนำนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มาช่วยสร้างเริ่มต้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ชาวบ้าน นักเรียน และนักศึกษา ได้หาไม้ไผ่และไม้จากต้นสะตอ มาตอกเป็นหลักในท้องคลอง หาเชือกมาผูกมัดไม้ไผ่กันเองเป็นคอก หากระสอบมาใส่ทรายวางกั้นลำน้ำ จนได้ระดับที่ต้องการ และหาต้นไทรหรือต้นไม้ริมน้ำต่างๆมาปลูก เพื่อให้ความร่มรื่น ดอกผลกลายเป็นอาหารของนกและปลา กลายเป็นฝายมีชีวิต โดยจะแล้วเสร็จปลายเดือนเมษายน 2558 ซึ่งฝายแห่งนี้จะช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ช่องทางติดต่อโทรสายด่วน 1677 และติดตามข่าวสารร่วมด้วยช่วยกัน ได้ที่เฟสบุ๊คร่วมด้วยช่วยกัน เว็บไซต์ RD1677.com ทวิตเตอร์ร่วมด้วยช่วยกัน และApplication m-Rescue ร่วมด้วยช่วยกัน ดาวน์โหลดได้บน Smartphone ทุกระบบครับ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด