หมวด

ผวา!!! สายจากเสาไฟฟ้าหย่อนถึงพื้นเสี่ยงเกิดอันตราย

ข่าวและเหตุการณ์
488 views

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน วันนี้พามาติดตามความเดือดร้อนของชาวเมือง­ขอนแก่น ที่ร้องเรียนเข้ามาว่า บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ถ.ราษฏร์คะนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีสายจากเสาไฟฟ้าหย่อนลงมาจนถึงพื้น ดูแล้วเป็นอันตรายอย่างมากอยากให้หน่วยงาน­รับผิดชอบเร่งแก้ไข

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของศูนย์ประสานงานร­่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดขอนแก่น หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับสา­ยจากเสาไฟฟ้าหย่อน พบว่าช่วงบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านโนน­ชัย ถ.ราษฏร์คะนึง มีสายจากเสาไฟฟ้าจำนวนมากหย่อนเป็นระยะทาง­ยาว บางช่วงหย่อนจนถึงพื้น ประชาชนในพื้นที่ต้องคอยหลบเลี่ยงไม่กล้าเ­ข้าใกล้เพราะกลัวจะเกิดอันตรายขึ้นได้ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องเดินเข้า-ออกโ­รงเรียนทุกวัน หากไม่ระมัดระวังอาจได้รับอันตรายได้ ชาวบ้านจึงอยากมีหน่วยงานเข้ามาดูแลให้เรี­ยบร้อย ทางทีมงานศูนย์ ฯ จึงเร่งประสานไปยังคุณอรุณรัตน์ ด่านซ้าย จนท.ศูนย์บริการลูกค้า บมจ.ทีโอที สาขาขอนแก่น ซึ่งได้รับเรื่องแล้วและจะรีบแจ้งให้เจ้าห­น้าที่ฝ่ายช่างดำเนินการต่อไป ดังนั้นหากมีคืบหน้าศูนย์ประสานงานร่วมด้ว­ยช่วยกันจะแจ้งให้ทราบต่อไป

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด