หมวด

นาที หอธราหารถล่ม ขณะเกิดแผ่นดินไหวเนปาล

ข่าวและเหตุการณ์
43K views

นาที หอธราหารถล่ม ขณะเกิดแผ่นดินไหวเนปาล

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด