หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

อึ้ง! ชาวปากช่องไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 50 ปี

ข่าวและเหตุการณ์
212 views

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน พามาติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านซับหินแก้ว
ม.16 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กว่า 300 ชีวิต ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 50 ปี
ทุกวันนี้ต้องอยู่อย่างยากลำบาก ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านซับหินแก้ว ว่าไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 50 ปี โดยสอบถามคุณชุนหล่อน ต่อสกุลเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งว่าเคยร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงาน แต่ก็เงียบหาย ด้านคุณทรงพล สอนนอก สมาชิก อบต.จันทึก เปิดเผยว่า ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้มาตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้าน ประมาณ 56 ปี มาแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ จะอาศัยไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟ เคยได้รับการสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ แต่ปัจจุบันใช้การไม่ได้กว่า 90 เปอร์เซ็น ชาวบ้าน คนแก่คนชรา เด็กนักเรียน ต้องอาศัยแสงสว่างจากเทียน และตะเกียง กลางคืนหมู่บ้านจะมืดและเงียบสนิท ชาวบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันมาเติมเครื่องปั่นไฟ เฉลี่ย 4,000-5,000 บาท/เดือน ทำให้เดือดร้อนมาก อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแล ทีมงานศูนย์ฯ จึงประสานงานไปยังคุณสมศํกดิ์ บุญเสริฐ กรรมการผู้ใช้พลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 6 จ.นครราชสีมา ซึ่งรับแจ้งข้อมูลและจะลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว

              ช่องทางติดต่อโทรสายด่วน 1677 และติดตามข่าวสารร่วมด้วยช่วยกัน ได้ที่เฟสบุ๊คร่วมด้วยช่วยกัน เว็บไซต์ RD1677.com  ทวิตเตอร์ร่วมด้วยช่วยกัน และApplication m-Rescue ร่วมด้วยช่วยกัน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด