หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ดินถล่มจากแผ่นดินไหวครั้งที่สองที่เนปาน

ข่าวและเหตุการณ์
195 views

...

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด