หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือเด็กๆ บ้านเด็กเอื้อพร

ข่าวและเหตุการณ์
339 views

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน มีความเดือดร้อนของเด็กๆ บ้านเด็กเอื้อพร ที่ตอนนี้ขาดแคลนทั้งค่าใช้จ่ายด้านอาหาร อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสภาพอาคารต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม จึงอยากเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมสบทบทุนช่วยเหลือ

   ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพรได้ลงพื้นที่พูดคุยกับคุณ นารดา แก้วนาพันธ์ หรือครูหนุ่ย ประธานบ้านเอื้อพร องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นสถานพักฟื้นเด็กและสตรีที่มีปัญหาและถูกกระทำความรุนแรง ในเขตพื้นที่ ต.ละแม อ.ละแม จังหวัดชุมพร ครูหนุ่ยเล่าให้ฟังว่า เริ่มแรกบ้านเอื้อพร มีทั้งโรงเรียนเอกชนกับสถานรับเลี้ยงเด็กและสตรีควบคู่กันกระทั่งโรงเรียนเอกชนปิดตัวลงจึงเหลือเฉพาะบ้านเด็กเอื้อพร มีเด็กเล็กและสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่แบบไม่พึงประสงค์มาพักฟื้นรวมกว่า 30 ชีวิต และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทั้งด้านอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ต้องใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวของครูหนุ่ยและครูนงค์ ซึ่งแทบไม่มีแล้ว รายได้ที่มาจากบริจาคของผู้ใจบุญก็ยังไม่เพียงพอ ครูหนุ่ยทำได้แค่สอนให้เด็ก ๆ ช่วยเหลือตัวเอง ปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ และทำกิจกรรมเสริมฝึกทักษะ โดยเด็กและสตรีที่พักอาศัยที่บ้านเอื้อพรมีตั้งแต่ 1 ขวบ จนไปถึง 30 ปี ซึ่งจากการพูดคุย ทีมงานศูนย์ฯยังได้สังเกตเห็นอาคารสถานที่ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรม รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนและฝึกพัฒนาการก็ขาดแคลน ห้องพักฟื้นสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมก็ยังไม่ถูกสุขลักษณะ ครูหนุ่ยได้ฝากถึงผู้ใจบุญว่าเด็กๆ ยังต้องการความช่วยเหลืออีกหลายด้านโดยเฉพาะสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญคืออยากให้มีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือดูแลน้องๆ บูรณะซ่อมแซมอาคารที่ชำรุด ช่วยให้เด็กๆ เติบโตมีคุณภาพ ได้เรียนหนังสือ และทำงานช่วยเหลือตนเองให้มีอนาคตที่ดีต่อไปได้ โดยสามารถติดต่อได้ที่คุณนารดา แก้วนาพันธ์ หรือครูหนุ่ย และครูนงค์ โทร.080-8899771 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.077- 571093

    ช่องทางติดต่อโทรสายด่วน 1677 และติดตามข่าวสารร่วมด้วยช่วยกัน ได้ที่เฟสบุ๊คร่วมด้วยช่วยกัน เว็บไซต์ RD1677.com ทวิตเตอร์ร่วมด้วยช่วยกัน และApplication m-Rescue ร่วมด้วยช่วยกัน ดาวน์โหลดได้บน Smartphone ระบบ IOS และ Android

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด