หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเยาวชนคนทำดี อาสากู้ชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข่าวและเหตุการณ์
162 views

การทำความดีเพื่อสังคม ทำได้ง่าย และสามารถทำได้ทุกเวลา ซึ่งวันนี้ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน ก็มีเรื่องราวการทำงานของกลุ่มนักศึกษาที่แบ่งเวลาว่างจากการเรียนหนังสือมาทำงานช่วยเหลือสังคม กลุ่มอาสากู้ชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลังได้ทราบว่ามีการรวมกลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ใช้เวลาว่างช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ลงพื้นที่พูดคุยกับน้องๆ ทราบว่า อาสากู้ชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา ก่อตั้งมานานกว่า 8 ปี โดยการรวมตัวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคณะ ที่มีอุดมการณ์ด้านจิตอาสา ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งชายและหญิง จำนวน 30-50 คน ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพื้นที่ 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัย มีตำบลคำขวาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ ตำบลธาตุ และตำบลเมืองศรีไค ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังได้รับสนับสนุนรถกู้ชีพ 1669 จำนวน 1 คัน เพื่อให้สมาชิกชมรมได้ออกเหตุช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของเยาวชนคนทำดี เป็นจิตอาสา มีความเสียสละใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดูแลสังคม ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันขอร่วมเชิดชู

       ช่องทางติดต่อโทรสายด่วน 1677 และติดตามข่าวสารร่วมด้วยช่วยกัน ได้ที่เฟสบุ๊คร่วมด้วยช่วยกัน เว็บไซต์ RD1677.com  ทวิตเตอร์ร่วมด้วยช่วยกัน และApplication m-Rescue ร่วมด้วยช่วยกัน ดาวน์โหลดได้บน Smartphone ระบบ IOS และ Android

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด