หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เชิดชูคนดี คุณวิชาญอาสาร่วมด้วยช่วยกันเชียงราย 056

ข่าวและเหตุการณ์
248 views

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน มีอีกหนึ่งเรื่องราวของจิตอาสาคนทำดี มาฝากกันครับ โดยมากันที่จังหวัดเชียงราย พูดคุยกับคุณวิชาญ ยืนยงค์ อาสาร่วมด้วยช่วยกันเชียงราย 056 ที่อุทิศตนทำความดีเพื่อสังคมมานานสิบกว่าปี
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับคุณวิชาญ ยืนยงค์ อาสาร่วมด้วยช่วยกันเชียงราย 056 ทราบข้อมูลว่าได้เข้าร่วมอบรมเป็นสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย เมื่อเดือนเมษายน 2558 โดยที่ผ่านมามีประสบการณ์ทำงานเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนอยู่ที่สถานีตำรวจบางซื่อกรุงเทพมหานคร หน่วยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กระทั่งปี 2545 ย้ายมาประกอบธุรกิจส่วนตัวที่จังหวัดเชียงราย และด้วยความที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงสมัครเป็น อปพร.และตำรวจบ้าน ประจำหมู่บ้านทำหน้าที่สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อย จากนั้นยังได้สมัครเป็นสมาชิกอาสาศูนย์เฝ้าระวังภัยแม่สาย ออกช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับนักท่องเที่ยว ช่วยเหลือผู้ยากไร้ฐานะยากจน เมื่อเกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วมได้ออกช่วยชาวบ้านย้ายสิ่งของ นำอาหารไปแจกจ่ายและอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับเหตุการณ์ประทับใจที่จำได้ดีคือ ได้ช่วยเหลือชายพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่ถูกนำมาทิ้งไว้ด้วยการหาที่พัก อาหาร น้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็น รวมทั้งได้รับบริจาคสิ่งของจากผู้ใจบุญที่มาช่วยกัน แม้จะประสานหาญาติไม่พบ แต่ก็ยังได้ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง สุดท้ายได้พบกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อ.แม่จันและส่งตัวให้ดูแล ซึ่งล่าสุดชายพิการสามารถเดินได้และช่วยเหลือตัวเองได้ ทำให้ตนเองรู้สึกดีใจ ภูมิใจและมีความสุขที่สุด และนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวคนทำดีคุณวิชาญ ยืนยงค์ อาสาร่วมด้วยช่วยกันเชียงราย 056 ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันขอร่วมเชิดชู ฝากกันด้วยนะครับ เราทุกคนก็สามารถร่วมทำความดีช่วยเหลือสังคมแบบนี้ได้ เมื่อพบเห็นผู้เดือดร้อนอย่านิ่งเฉยแจ้งประสานการช่วยเหลือมาได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร 1677

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด