หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

VTR อุปสมบทหมู่ถวายพ่อหลวงประจำปี 2558

ข่าวและเหตุการณ์
109 views

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ...สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด...บริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ถวายพ่อหลวงประจำปี 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2558 ซึ่งนับเป็นปีที่ 17 ที่ร่วมด้วยช่วยกันได้จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่ให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับงานในวันเสาร์ที่ 28 พ.ย.58 เริ่มต้นขึ้นในเวลา 16.00 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.ประกอบ    จิรกิติ  รองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นประธานในพิธีปลงผมนาค จากนั้นเวลาประมาณ 18.00 น. เข้าสู่ช่วงพิธีสมโภชนาค ชมการแสดงรำถวายพระพรจากนักเรียนวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย โดยมี          คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกันเป็นประธานในพิธี ก่อนเสร็จสิ้นในเวลา18.45 น. นาคพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้าวันอาทิตย์ที่ 29 พย.58 ขบวนนาคเดินทางไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งขบวนแห่นาคจากโรงเรียนทวีธาภิเศก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เคลื่อนขบวนนาคเข้าสู่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ทำพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก่อนทำการแห่นาครอบโบสถ์ 3 รอบ จากนั้นเวลา 08.45 น. นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา มีคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งพิธีบรรพชาเสร็จสิ้นในเวลา 11.00 น. รวมทั้งสิ้น 80 รูป ร่วมกันฉันภัตตาหารเพลพร้อมกัน และออกเดินทางไปฏิบัติธรรมที่วัดอรุณธรรมเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย – 8 ธ.ค. 2558 รวมระยะเวลาปฏิบัติธรรม 9 วัน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด