หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

น้ำประปาขุ่นเหม็น ชาวแกลงวอนหน่วยงานช่วยดูแล (จากศูนย์ฯ ระยอง)

ข่าวและเหตุการณ์
358 views

น้ำประปา นับเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน แต่จะเป็นอย่างไรหากน้ำประปาที่เราใช้เป็นประจำกลับมีสีขุ่นดำ และส่งกลิ่นเหม็น จนไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ ปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและได้เกิดขึ้นอีกแล้วที่ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจึงเร่งติดตามเรื่องนี้เพื่อประสานหาทางช่วยเหลือ หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง เกี่ยวกับน้ำประปาขุ่นดำ มีกลิ่นเหม็น ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านผู้แจ้ง ให้ข้อมูลว่า น้ำประปาไม่สะอาดมานานหลายปี บางครั้งนำมาอาบล้างตัวรู้สึกแสบผิวจึงไม่กล้าใช้ แม้จะแจ้งเข้าไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข ทีมงานศูนย์ฯ จึงเข้าประสานกับเทศบาลกองดิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้พูดคุยกับคุณโอฬาร เหล่าประยูรศิริ ปลัดเทศบาลกองดิน และคุณเจริญ สุวรรณนาคะ นายช่างโยธาและ รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา ซึ่งคุณโอฬาร ได้ชี้แจงว่าทางเทศบาลกองดินไม่ได้นิ่งเฉย ในปีงบประมาณ2559 ทางเทศบาลได้จัดทำแผนเปลี่ยนท่อเก่าเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากท่อส่งน้ำประปาหลักที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นท่อเก่ามีอายุเกือบ 20 ปี ทำให้มีตะกอนหรือสนิมน้ำประปาที่ส่งผ่านท่อจึงเปลี่ยนสีหรือมีกลิ่นตามที่ประชาชนแจ้ง โดยคุณโอฬาร ยังแจ้งเพิ่มเติมว่าพื้นที่ส่วนใหญ่น้ำประปายังใสสะอาดมีเพียงพื้นที่ที่ยังใช้ท่อเก่าอยู่เท่านั้น ที่มีปัญหา ดังนั้นหากมีความคืบหน้าทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจะนำความคืบหน้ามาแจ้งให้ทราบ โดยปัจจุบันยังมีชาวบ้านในอีกหลายๆ พื้นที่ที่กำลังเดือดร้อนและรอคอยความช่วยเหลือ ซึ่งนอกจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในพื้นที่เพื่อหาทางแก้ปัญหาแล้ว ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันพร้อมเป็นสื่อกลางบรรเทาความเดือดร้อน เพียงแจ้งผ่านทางสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน 1677 หรือประสานผ่านทาง Application m-rescue ร่วมด้วยช่วยกัน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด