หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ดีนะที่พี่เค้าใจเย็น!! แม้เจอนักเลงสายเบียดถ่มน้ำลายใส่ แบบนี้?

ข่าวและเหตุการณ์
6.7K views

ข้อความประกอบคลิป ดูมารยาทสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์สมัยนี้นะค­รับมีความกลมกลืนคล้ายเรา แต่อากัปกิริยามารยาทไม่เหมือนครับ เพราะไม่สามารถเลียนแบบได้ มีลูกเล็กนั่งข้างๆแท้ๆ กลับขาดความยับยั้งชั่งใจ แสดงกิริยาหยาบถ่อยให้เด็กเห็น เห็นแล้วสงสารเด็ก

เหตุการณ์แค่เรื่องกลับรถ แล้วสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ตีวงกลับรถ แต่รถตัวเองออกนอกเลนกลับรถ แล้วพยายามจะกลับเลนเก่าโดยที่ไม่ดูว่ามีร­ถตามมา และพยายามเบียดกลับเข้ามาทั้งที่ตัวเองออก­นอกเลนไปแล้ว พอเบียดไม่ได้ก็หัวฟัดเหวี่ยงตามคลิป

Credit https://www.youtube.com/watch?v=6q7117WYmdY

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด