หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ฝายชำรุดหนักชาวตำบลป่าอ้อดอนชัยเสี่ยงขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

ข่าวและเหตุการณ์
138 views

ฝาย นับเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในหลายๆพื้นที่ น้ำที่ได้จะถูกนำมาใช้อุปโภคบริโภค รวมไปถึงใช้ในการเกษตรสร้างรายได้เลี้ยงชีวิต หากฝายมีสภาพชำรุดนั่นหมายถึงความเดือดร้อนที่จะตามมามากมาย และเรื่องนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เมื่อฝายที่อยู่มานานหลายปีกำลังทรุดโทรดอย่างหนักชาวบ้านกว่าพันครัวเรือนเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีเรื่องนี้มาให้ติดตาม
ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด จ.เชียงราย ได้ลงพื้นที่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย เพื่อประสานการช่วยเหลือให้กับตัวแทนชาวบ้านที่แจ้งว่าอาคารรับน้ำหรือฝายขอนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านป่าตึง หมู่ 10 รับน้ำจากน้ำตกขุนกรณ์มาหล่อเลี้ยงชาวบ้านกว่าพันครัวเรือนกำลังชำรุดอย่างหนัก จากข้อมูลทราบว่าฝายขอนเริ่มชำรุดมาตั้งแต่ปี 2546 และทำการซ่อมกันเรื่อยมา กระทั่งปี 2551 ตัวแทนชาวบ้านจึงยื่นเรื่องไปยังสำนักงานโครงการชลประทานเชียงรายขอให้สร้างฝายขึ้นมาใหม่ แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ ทำให้ชาวบ้านเกรงกลัวว่าหากฝายชำรุดใช้การไม่ได้ชาวบ้านจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้รวมถึงใช้ในการทำเกษตร ทางทีมงานศูนย์ฯ จึงได้พูดคุยกับคุณกิตติ วิจฝัน (วิด-ฝัน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ทราบว่าได้รับทราบปัญหาแล้ว พร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ พบว่าฐานรากของฝายขอนไม่แข็งแรงจริง มีโอกาสพังและชำรุดได้ จึงรีบยื่นเรื่องเสนอการแก้ปัญหาไปยังส่วนกลาง โดยใช้ชื่อโครงการว่า อาคารรับน้ำและระบบระบายน้ำบ้านป่าตึง และบรรจุเข้าแผนงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ตามแผนงานงบประมาณปี 2560 ของโครงการชลประทานเชียงราย หากโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้กว่า 500 ไร่ และนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวความเดือดร้อนที่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน ได้ร่วมประสานการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ฝากกันด้วยนะครับเราทุกคนก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทรัพยากรน้ำได้ด้วยการรู้จักใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งนี้หากพบเห็นเรื่องราวความเดือดร้อนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1677 หรือแจ้งผ่านทาง Application m-rescue ร่วมด้วยช่วยกันตลอด 24 ชั่วโมง

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด