หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ทำดีด้วยใจ กลุ่มอาสาร่วมด้วยช่วยกันโคราชฐานปากช่อง

ข่าวและเหตุการณ์
168 views

ในสังคมปัจจุบัน แม้การใช้ชีวิตประจำวันจะมีแต่ความเร่งรีบ แต่ภาพของการแบ่งปันน้ำใจ ยังมีให้เราพบเห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเราทุกคนเองก็สามารถทำความดีช่วยเหลือสังคมได้ในทุกที่และทุกเวลาแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย เช่นการจูงผู้สูงอายุข้ามถนน การช่วยยกของ การแบ่งที่นั่งให้กับผู้อื่นเช่นเดียวกับกลุ่มจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันโคราชฐานปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ที่รวมตัวกันจากคนไม่กี่คน ขยายการดูแลจากชุมชนตัวเองไปยังชุมชนใกล้เคียงด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ ทันทีที่ได้รับทราบถึงเรื่องราวการรวมกลุ่มทำความดีของกลุ่มจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันโคราชฐานปากช่อง ทีมศูนย์ประสานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา จึงลงพื้นที่พูดคุยและออกติดตามการทำงานช่วยเหลือสังคม ซึ่งคุณศุภชัย สังฆธรรม หัวหน้าฐาน ได้ให้ข้อมูลว่าแรกเริ่มสมาชิกของกลุ่มจะมีการรวมตัวกันประมาณ 40 คน แต่เพียงหนึ่งเดือนกว่าๆ ได้มีการขยายเครือข่ายเพิ่มเป็น 70-80 คนจนถึงเขตกลางดง ในแต่ละวันจะออกตรวจตราในพื้นที่ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง ช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นรถเสีย ช่วยดูแลการจราจรในชุมชน อุบัติเหตุ ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล บริการปะยางฟรี การจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วกรณีเหตุเร่งด่วน รวมทั้งการช่วยเหลือในเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ การทำสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดวัดและชุมชน ซ่อมแซมเสียงตามสายในชุมชน สร้างหลังคาบ้านแก่ผู้ยากไร้ การลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องอุบัติเหตุ รวมไปถึงการแจ้งข่าวสารและจุดเสี่ยงจุดเตือนภัยต่างๆ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมติดตามการทำงานของกลุ่มจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันโคราชฐานปากช่อง ทำให้ทีมงานศูนย์ฯ ได้เห็นถึงความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ซึ่งทางกลุ่มยังทิ้งท้ายไว้ว่าจะทำหน้าที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมแบบนี้ต่อไปไม่มีวันหยุด...และนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของ กลุ่มคนทำดีไม่หวังสิ่งตอบแทนที่เราขอร่วมเชิดชู ฝากกันด้วยนะครับเมื่อพบเห็นผู้เดือดร้อนอย่าทอดทิ้ง แค่เราทุกคนแบ่งปันน้ำใจให้กันสังคมก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยทุกเหตุทุกเรื่องราวสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน 1677 และประสานผ่านทาง Application m-rescue ร่วมด้วยช่วยกัน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด