หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ขับขี่ระมัดระวังเมื่อใช้ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น (จากศูนย์ฯ ขอนแก่น)

ข่าวและเหตุการณ์
283 views

ปัญหาไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่งผลให้ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ตั้งแต่แยกบายพาสชุมแพ ถึงถนนทางเลี่ยงเมืองสำราญเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งที่เส้นทางนี้มีทั้งทางแยก ทางร่วม ทางโค้ง และจุดกลับรถหลายจุด แต่หน่วยงานรับผิดชอบกลับปล่อยปะละเลย ไม่ต่างอะไรที่ชีวิตของผู้ขับขี่ต้องแขวนอยู่บนความเสี่ยง ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นฝั่งตะวันตก เป็นเส้นทางที่มีประชาชนสัญจรผ่านอย่างหนาแน่น เพราะ สามารถเดินทางผ่านตัวจังหวัดโดยไม่ต้องวิ่งเข้าเมืองซึ่งเสี่ยงกับรถติด จากการสังเกตของทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ในการลงพื้นที่ติดตามปัญหาถนน ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง พบว่าตั้งแต่ บขส.แห่งที่ 3 ไปจนถึงแยกบายพาสชุมแพจะมีไฟฟ้าส่องสว่างเป็นบางจุด แต่เมื่อเลยแยกบายพาสชุมแพไปจนถึงถนนเลี่ยงเมืองสำราญกลับมืดสนิท ทั้งที่มีทางแยก ทางร่วม ทางโค้งและจุดกลับรถหลายจุด ผู้ขับขี่ต้องอาศัยเพียงไฟหน้ารถในการมองเส้นทางซึ่งเห็นได้เพียงระยะสั้นๆ ทำให้เสี่ยงอันตรายอย่างมากและเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นประจำ เรื่องนี้ทางนายบรรจบ เนาวสาร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ยังยอมรับว่า เส้นทางนี้หลายจุดจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโดยเร่งด่วน แต่อยู่ระหว่างการยื่นของบประมาณ ดำเนินการ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจึงของฝากถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านที่ต้องผ่านเส้นทางนี้ ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช้ความเร็วสูง โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็จะลดน้อยลงไปด้วย

      ยังมีจุดเสี่ยงในอีกหลายพื้นที่ที่รอคอยให้หน่วยงานรับผิดชอบเข้าไปดูแลแก้ไข เพียงเราทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาร่วมแจ้งเตือน ผ่านทางสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน 1677 และทาง Application m-Rescue ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อความปลอดภัย สร้างสังคมไทยที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด